Direcció

Louis-Charles Tiar
Cati Bestard

Subdirecció

Sara Castillo

Gestió de galeria

Ana Ramírez

Comissària adjunta

Marta Sesé

Col·laboradors

Arianne Gaazenbeek

Exposicions

Premsa