Direcció

Louis-Charles Tiar
Cati Bestard

Subdirecció

Sara Castillo

Becària

Julia Beeck

Col·laboradors

Marta Sesé
Arianne Gaazenbeek

Exposicions

Premsa