Convocatòria de comissariat

Destinada a la selecció d’un projecte expositiu inèdit que es presentarà a l’espai de Dilalica a Trafalgar 53, Barcelona, a partir del mes de novembre de 2021. El beneficiari comptarà amb un pressupost de 5.500€, així com amb l’acompanyament de l’equip durant tot el procés.


Qui pot participar?

Podran participar comissaris i comissaries de qualsevol edat i nacionalitat, de manera individual o col·lectiva. Cada persona o col·lectiu participant podrà presentar una sola proposta.


Pressupost

Dotació total de 5.500€


Com presentar-se?

hola arrova dilalica punt com

La sol·licitud s’enviarà per correu electrònic fins al 28 de maig a les 23.59 (GMT+ 1h). La documentació pot presentar-se en català, castellà i anglès mitjançant un únic arxiu pdf, incloent la següent informació:

* en el cas de col·lectius, de tots els membres

Criteris de valoració


Jurat

Les propostes presentades seran avaluades per un jurat compost per tres professionals del sector de les arts visuals, al qual s’unirà un membre de l’equip de Dilalica amb veu però sense vot:

La convocatòria podrà declarar-se deserta.


Calendari 2021


Condicions

La persona o col·lectiu seleccionat es compromet a:


Consultes

hola arrova dilalica punt com