La cosa borrosa

per Mario Santamaría

1/10/20 a 15/10/20 en SWAB

La imatge de les obres que es mostraran a l’estand de la fira SWAB han estat difuminades. Resulta que, ni Mario Santamaría ni Dilalica tenim els drets de reproducció de les obres originals que apareixeran en aquestes imatges, i el col·leccionista que les adquireixi, encara que podrà veure-les i gaudir-les sense el degradat, tampoc tindrà el dret de reproduir-les. La cosa borrosa és una sèrie fotogràfica sobre els processos de digitalització dels espais d’art i els seus canals de distribució, les polítiques de reproducció de les imatges i el dret de mirada.

Les sis peces de la sèrie són captures de pantalla realitzades dins de la plataforma Google Art Institute durant recorreguts virtuals per diferents museus. Les instantànies es centren en obres d’art, en la seva majoria pintures, que per conflictes de copyright han de ser esborrades del recorregut virtual però que per un error humà continuen parcialment visibles des d’algun punt de vista. L’artista ha realitzat la captura de pantalla d’aquest error, que momentàniament visibilitza l’obra.

Tot i comptar amb la imatge nítida de les obres no tenim el dret per reproduir-les. L’article 18 de la Llei de Propietat intel·lectual defineix el dret de reproducció de la següent manera: "S’entén por reproducció la fixació directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, de tota l’obra o part d’ella, que permeten la seva comunicació o l’obtenció de còpies ". Així, el col·leccionista, que adquireix la imatge sense el difuminat, s’haurà de comprometre al fet que si l’obra es documenta o es difon se li aplicarà un desenfocament prèviament pactat amb l’artista.